Bild från vårt möte med E-hälsoyndigheten
Bild från vårt möte med E-hälsoyndigheten

Möte med E-hälsomyndigheten

Vid styrelsens senaste möte träffade vi E-hälsomyndigheten. Ett givande samtal kring Läkemedelslistan.

Alla behöriga ska enkelt kunna se en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.Listan ska ge en bild av patientens läkemedelsbehandlingar, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel.