Artiklar och kontakter

Komplikationsrisk vid användning av central venkateter i hemsjukvård

SBU rapport 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/komplikationsrisk-vid-anvandning-av-central-venkateter-i-hemsjukvard/