MAS/MAR vi syns och hörs

Riksföreningen för medicinskt ansvariga syns och hörs allt mer på den nationella arenan. I allt mer omfattning efterfrågas vår kompetens och kunskap i utvecklingsarbeten från olika myndigheter.

Detta ser vi i styrelsen som mycket stimulerande och en av våra huvuduppgifter att ses och höras.

Vill Du som läsare veta mer, ta då kontakt med någon i styrelsen.