Verksamhetsområde

§ 2
Riksföreningens verksamhetsområde omfattas av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter med medicinskt ansvar enligt § 24 i Hälso- och sjukvårdslagen 1982:782 och § 3 kap.7 i Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369.