Organisation

§ 3
Riksföreningen är en ideell förening med firmatecknare som utövar sin
organisation genom
· årsmöten
· styrelsen
· hemsidan