Medlemsskap

RÄTT TILL MEDLEMSKAP § 4 Medlem i riksföreningen kan den bli som arbetar i den primärkommunala hälso- och sjukvården och har det medicinska ansvaret eller medicinska ansvaret för rehabilitering enligt § 24 i Hälso- och sjukvårdslagen 1982:782 och § 3 kap. 7 i Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369 samt att man efter pensionering, under sjukdom och tjänstledighet kan vara passiv medlem till reducerad avgift.

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP § 5 Ansökan om medlemskap skall lämnas till riksföreningens styrelse, som har att fatta beslut om medlemskap.

MEDLEMSAVGIFT § 6 Medlemsavgiften fastställs av riksföreningens årsmöte och skall betalas före första kvartalets utgång. Medlem som underlåter att betala medlemsavgiften utesluts ur riksföreningen av styrelsen.