Text: meddelande från socialstyrelsen

Meddelandeblad

Meddelandebladet innehåller information om bestämmelser som rör medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering i kommunal hälso- och sjukvård.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20795/2017-12-38.pdf