Årsmöte 2019

Här kommer handlingarna att finnas till årsmötet

Dagordning årsmöte 2019

Förvaltningsberättelse 2018

Revisionsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019