Alt text
Bildtext

Om oss

Riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAS-MAR) arbetar för en säker vård i kommunen och att göra MAS/MARens uppdrag mer känt för allmänheten och politiker. Det gör vi genom att lyfta fram, bevaka och ligga steget före i framtidsfrågor som kan få stor inverkan på MAS/MARs uppdrag.

Vi vill stärka MAS/MARens roll som ledare i den vetenskapliga metodutvecklingen och vi ser här en stark potential för utveckling inom vårt ansvarsområde.

Ett led i detta är att bedriva påverkansarbete för en god och säker vård inom vårt ansvarsområde i alla tänkbara (och otänkbara?) sammanhang.

Det är viktigt att vi förtydligar MAS/MAR-uppdraget; för oss själva, i relation till politiker, verksamhetschefer och andra medarbetare. Ett arbete som bland annat tydliggörs genom att vara en remissinstans när myndigheter och organisationer kommer med förslag till förändringar som berör vårt ansvarsområde.

Vardagen för en MAS/MAR handlar ofta om ensamarbete – och ibland om att ensam stå stark som en fura i full orkan. Då kan det vara bra att ha möjlighet att dela tankar och bekymmer med kollegor som varit i samma situation.

Lika viktigt är att få dela med sig och ta del av framgångsrikt kvalitets- och säkerhetsarbete – det är inte alltid någon på hemmaplan till fullo förstår att uppskatta sådant som en MAS/MAR vet är stora framsteg.
 
Riksföreningen utgör här en rikstäckande plattform.

Kompetensutvecklingsdagar finns dessutom möjlighet att träffa kollegor från hela Sverige.

Bli medlem

I Sverige finns ca 400 MAS/MARar och av dessa är ungefär hälften redan medlemmar i vår förening.

Bli medlem du också
Brygga