Medlemskap

Välkommen som medlem i Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAS-MAR

Medlemsregistret och e-faktura

Riksdagen har infört en ny lag om e-fakturor som gäller från april 2019. Lagen innebär att kommunerna enbart kan ta emot e-fakturor. Riksföreningen för MAS/MAR använder vårdförbundets medlemsregister och de kan inte hantera detta. För dig som medlem i Riksföreningen för MAS/MAR innebär detta om din arbetsgivare betalar din medlemsavgift kan de inte längre göra detta, utan du får själv betala din avgift och göra upp om återbetalning från arbetsgivaren.

För att detta ska fungera tacksam om du meddelar annika.nilsson@kil.se din aktuella bostadsadress med postnummer och ort och att arbetsgivare tidigare betalat, så kan ändring ske i medlemsregistret.

Även tacksam om du som flyttar, meddelar adressändring samt om du som slutar som MAS/MAR och önskar utträde ur föreningen meddelar detta då medlemskapet är personligt.

Medlemskap/medlemsavgift

Medlemskap kan erhållas av dem, som arbetar i den kommunala hälso- och sjukvården och, som har det särskilda medicinska ansvaret

I Sverige finns ca 400 MAS/MARar och av dessa är ungefär hälften redan medlemmar i vår förening, vilket vi är mycket glada och stolta över. Men vi slår oss trots detta inte till ro eftersom vi tror att ju fler vi är desto större möjligheter har vi att bevaka att vården för de äldre och funktionshindrade är god och säker och utförs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
MAS/MAR är en förening som arbetar för säker vård i kommuner genom att främja forskning, etik, utbildning och kvalitet. Frågor som rör löneutveckling eller anställningsvillkor drivs av Vårdförbundet och Sveriges Arbetsterapeuter.