Medlemskap

Välkommen som medlem i Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAS-MAR

Medlemskap/medlemsavgift

Medlemskap kan erhållas av dem, som arbetar i den kommunala hälso- och sjukvården och, som har det särskilda medicinska ansvaret

I Sverige finns ca 400 MAS/MARar och av dessa är ungefär hälften redan medlemmar i vår förening, vilket vi är mycket glada och stolta över. Men vi slår oss trots detta inte till ro eftersom vi tror att ju fler vi är desto större möjligheter har vi att bevaka att vården för de äldre och funktionshindrade är god och säker och utförs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
MAS/MAR är en förening som arbetar för säker vård i kommuner genom att främja forskning, etik, utbildning och kvalitet. Frågor som rör löneutveckling eller anställningsvillkor drivs av Vårdförbundet och Sveriges Arbetsterapeuter.