Anmäla medlemskap

Årsavgiften för aktiv medlem är SEK 300, för passiv medlem SEK 150. När Du sänt in Din anmälan får Du en bekräftelse. Inbetalningskort kommer med posten. Dina personuppgifter registreras i ett medlemsregister vi har tillgång till via avtal med Vårdförbundet (GDPR-säkrat).

Arbetar som

https://www.vardforbundet.se/om-vardforbundet/personuppgifter/