Årsmöte 2019

Medlemmarna i Riksföreningen för ögonsjukvård kallas till föreningens 43:e ordinarie årsmöte!

Datum:      Onsdagen den 15/5 2019
Tid:           11:00 - 12:15
Plats:        Svenska mässan, Gothia towers, Göteborg

Ett begränsat antal årsmöteshandlingar finns på plats vid årsmötet, skriv därför gärna ut handlingarna från hemsidan och ta med dem till mötet. Klicka på respektive rubrik för att öppna dokumentet.
 

Kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Resultaträkning 2018

Revisionsberättelse 2018

Budget 2019

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens förslag till länsombud

Valberedningens förslag till revisorer