Utbildning

Aktuella utbildningar

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad
Högskolan i Halmstad. 60 högskolepoäng. Start höstterminen 2020. Halvfart distans med campusträffar. Verksamhetsförlagd utbildning på helfart.

Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning ögonsjukvård
Linnéuniversitetet, Kalmar. Nästa intag till utbildningen specialistsjuksköterska ögonsjuksköterska sker vid Linnéuniversitetet höstterminen 2019 på halvfart och som distansutbildning.

Oftalmologi för sjuksköterskor - uppdragsutbildning
Karolinska Institutet, Stockholm
60 högskolepoäng. Start höstterminen 2020.
Kursinformation.
.

Diabetesögonsjukvård, fotografisk diagnostik - uppdragsutbildning
Karolinska institutet, Stockholm
7,5 högskolepoäng. Start höstterminen 2020.
Kursinformation