Referat länsombudsutbildningar

Här kan du läsa referat från de senaste årens länsombudsträffar.

2010:

Länsombudsträff 2010

Birgitta Wehdal från SSF's presentation; Hur ska sjuksköterskornas specialistutbildning se ut i framtiden?

2011:
Länsombudsträff 2011

Åsa Olofssons presentation angånde handläggande av körkortsärenden

2013:
Presentation: Tuula Cammersand, SIS

Tips på länkar från Tuula Cammersand