Svampar
Fotograf: Åsa Olofsson

Styrelsen har ordet

Information från styrelsen.

Hej alla medlemmar

2017-09-07

Styrelsen startade hösten med ett telefonmöte den 31/8.
Planering är påbörjad för Länsombudsträffen 2018, som kommer att äga rum i Stockholm 26-27 Januari 2018. Vi kommer att starta fredag lunch och avsluta lördag lunch.
Mötet är på Hotel Clarion Amaranten, där vi även övernattar, mer info kommer under hösten.
Påbörjade även planeringen inför Ögondagarna nästa år som är i Malmö 29-31/8 2018
Det nordiska ögonsjuksköterskemötet NCON kommer att vara i Köpenhamn 26-27/5 2018 och av den anledningen har vi blivit ombedda att ha vår konferens vid annat tillfälle.
Styrelsen träffas nästa gång 22-23/9.
För styrelsen

Monica Landstedt-Nilsson
vice ordförande

2017-06-13

Styrelsen har utvärderat Ögondagarna 2017 på Stockholm Waterfront, och kan med glädje meddela att många tyckte det var den bästa konferensen någonsin. Styrelsen vill tacka för den positiva responsen vi fick för temauppdelningen i diabetes, medicinsk retina, kirurgi och framtidens sjukvård. Det var ett uppskattat koncept som vi kan komma att upprepa nästa år.
Till hösten planerar vi nästa års Ögondagar som kommer att äga rum i Malmö den 29-31 augusti. Boka in dagarna redan nu så missar ni inte nästa möte. Ni som önskar någon specifik föreläsare, skriv ett mail till någon i styrelsen så har vi möjlighet att uppfylla era önskemål.

Vid utvärderingen har det inkommit många förslag på att ha föreläsningar med tema akuta ögonsjukdomar och telefonrådgivning. Ni kan räkna med att nästa års Ögondagar kommer att innehålla dessa föreslagna ämnen.

Vår förening hade 573 medlemmar för 2016 och vi vill gärna bli flera. De sista åren har flera medlemmar gått i pension, vilket har lett till att vi har minskat något, från 637 medlemmar 2009 till 573 för 2016. Det innebär att vi har minskat med sammanlagt 64 medlemmar, dvs. med cirka 10 %. Styrelsen har naturligtvis haft denna fråga uppe på styrelsemöten. Det har framkommit förslag om att utöka medlemsmöjligheterna för flera professioner men inga beslut är fattade ännu. Skriv gärna till oss och meddela din åsikt.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt trevlig sommar!

För styrelsen

Susanne Albrecht
Ordförande i Riksföreningen för Ögonsjukvård

 

 

Styrelsen

Styrelsen
Bild på styrelsen

Senast publicerad: 2017-09-22

Ögongodis

Ögongodis