Bild på styrelsen
Saknas på bilden; Åsa Olofsson, kassör

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, 6 ledamöter och 2 suppleanter som ansvarar för verksamheten.

Ordförande
Susanne Albrecht, Karlskrona
susanne.albrecht@regionblekinge.se

Vice ordförande
Monica Landstedt Nilsson, Luleå
monica_landstedt@hotmail.com

Kassör
Åsa Olofsson, Kristianstad
305olofsson@gmail.com

Sekreterare
Karin de Caprétz, Malmö
systersmulan@hotmail.com

Utbildningsansvarig
Anna Mangare
anna.mangare@medsyn.se

Hemsidesansvarig
Karin Persson, Karlstad
karin.persson@regionvarmland.se

Länsombudsansvarig
Eva Linder, Mölndal
eva.linder@hotmail.se

Medlemsregistret
Jenny Hermansson
jennyhermansson@telia.com

Utbildning/hemsida
Carina Libert
carina.libert@sll.se