Revisorer och valberedning

Valberedning:

Ann-Sofie Stenbacka

Sanna Rosman

Vakant

Revisorer:

Ordinarie:

Lolita Jönsson, Kristianstad

Veronica Fält
veronikafalth@hotmail.com

Suppleanter:

Elisabeth Pranter

Linda Hyttsten
linda.hyttsten@bahnhof.se

Relaterad information

Valberedningsinstruktion - klicka på länken för att läsa.