Revisorer och valberedning

Valberedning:

Ann-Sofie Stenbacka, Falun

Sanna Rosman, Lund

Vakant

Revisorer:

Ordinarie:

Lolita Jönsson, Kristianstad

Veronika Fält, Halmstad

Suppleanter:

Elisabeth Pranter, Malmö

Linda Hyttsten, Falun

Relaterad information

Valberedningsinstruktion - klicka på länken för att läsa.