Bli medlem

Välkommen till Riksföreningen för ögonsjukvård.

Vem kan bli medlem:

  • Leg. sjuksköterska med specialisering i ögonsjukvård
  • Oftalmologassistent
  • Ortoptist
  • Synpedagog
  • Leg. sjuksköterska verksam inom det verksamhetsområde där riksföreningen verkar.

 

Vem kan bli associerad medlem:

Rätt till associerat medlemskap har den som inte uppfyller krav för medlemskap men vill stödja Riksföreningen för ögonsjukvårds ändamål. 

För ansöka om medlemskap klickar du på medlemsformulär.

Vid frågor kring ditt medlemskap kan du kontakta Jenny Hermansson i styrelsen;

mailto:jennyhermansson@telia.com

 

Medlem eller associerad medlem som uppenbarligen motverkar riksföreningens syften eller grovt bryter mot dess stadgar, eller sjuksköterskornas etiska regler kan av styrelsen uteslutas av föreningen.