Att vara länsombud

Vad man kan göra som länsombud:

  • Sprida information om Riksföreningen för Ögonsjukvård
  • Rekrytera nya medlemmar
  • Bilda nätverk med kolleger inom sitt länsområde
  • Vara länken mellan medlemmar och styrelsen genom att: vidarebefordra information från styrelsen till medlemmarna, medlemmarna via sitt länsombud kan framföra synpunkter, förslag mm till styrelsen
  • Anordna möten, föreläsningar mm i länet. Vid behov kunna samverka med någon från styrelsen.
  • Delta vid länsombudens årliga utbildingsdag.


Länsombudsansvarig i styrelsen är Eva Linder, kontakta gärna henne om du har några frågor.

 

Reseräkning Riksföreningen för Ögonsjukvård