Alt text
Fotograf: Mattias Persson

Om oss

Information om Riksföreningen för ögonsjukvård

En förening för ögonsjuksköterskor, oftalmologassistenter, ortoptister, synpedagoger och sjuksköterskor verksamma inom ögonsjukvård.

Organisation:

Riksföreningen är en ideell organisation som till stor del finansieras av medlemsavgifter. Riksföreningen arbetar självständigt men i samarbete med Vårdförbundet och SSF.

Vårdförbundet ansvarar för de rent fackliga frågorna medan yrkesföreningen bevakar det yrkesspecifika inom ögonsjukvården. SSF företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning, utveckling och utbildning inom vård och omsorg.

Styrelsen bestående av 9 ledamöter ansvarar för verksamheten.

Årsmöte hålls varje år senast 30 september.

Länsombuden (riksföreningens representanter i varje län) svarar för kontakten mellan medlemmarna och styrelsen.

Sedan 2018 kan man även bli associerad medlem i Riksföreningen för Ögonsjukvård.

Verksamhet:
Riksföreningen för Ögonsjukvård arbetar huvudsakligen med:

  • utbildning
  • fortbildning
  • utveckling
  • erfarenhetsutbyte
  • forskning inom ögonsjukvård

 

Studiedagar:
För att främja ovanstående mål anordnar riksföreningen studie- och temadagar för sina medlemmar varje år. Medicinska föreläsningar utgör huvuddelen av programmet. Därutöver finns möjlighet att se och prova det "senaste" inom medicinsk teknik och farmakologi.

Stipendium:
Som ordinarie medlem kan du söka riksföreningens stipendium. Stipendiet avser kompetensutveckling, projekt, vetenskapliga studier eller forskning.  Syftet med stipendiet är att utveckla sjuksköterskans profession och yrkesfunktion inom ögonsjukvården.

Medlemsavgift:
Denna är 250 kr/år, medlemmar får en faktura i början av året. Den som vill bli medlem hänvisas till bli medlem för mer information.

 

Bli medlem

Bli medlem i Riksföreningen för ögonsjukvård. Vi är en förening för ögonsjuksköterskor, oftalmologassistenter, ortoptister, synpedagoger och sjuksköterskor verksamma inom ögonsjukvård. Nu finns även möjlighet till associerat medlemskap.

Bli medlem i Riksföreningen för ögonsjukvård