Ögonsjuksköterskan

Vad gör en ögonsjuksköterska?

Ögonsjuksköterskan utför omvårdnad av patienten och ansvarar för egen utförd undersökning, undervisar, ger råd och information om medicinsk behandling och egenvård. Arbetet utförs på mottagning, operation och vårdavdelning inom ögonsjukvård.

Ögonsjuksköterskan genomför självständigt undersökningar såsom funktionstest av synskärpan, mätning av ögontryck och av ögats längd, synfältsundersökning samt foto­grafering av ögonbotten.

Kirurgi inom ögonsjukvården är ofta högspecialiserad mikrokirurgi. Ögonsjuksköterskan planerar och instrumenterar vid operationsenheten i samband med exem­pelvis katarakt- och refraktiv kirurgi, näthinne- och glaskropps­ kirurgi, hornhinnetransplantationer, skelningsoperationer samt plastikkirurgi kring ögonen. Ögonsjukvården är en specialitet under stark teknisk och medicinsk utveckling, vilket kräver hög kompetens för patientsäkerheten. Specialiteten kräver specifik kompetens i ögonsjukvård.