Sveriges och USA's ordföranden
Riksföreningens ordförande Kristina Andersson och AAOHN's ordförande Pam Carter

AAOHN - American Association of Occupational Health Nurses

Vår amerikanska systerorganisation som arbetar med samma typ av områden och har samma typ av utmaningar som vi!

Organisation:

Vår amerikanska  motsvarighet är organiserade i en nationelll styrelse med 13 ledamöter, fem stycken regioner över landet samt lokala organisationer. Alla stater har dock inte officiell aktivitet. Totalt antal medlemmar uppgår till cirka 5 000 men man vet utifrån kontak med motsvarigheten till våra fackliga organisationer att det finns cirka 19 000 sjuksköterskor registrerade som företagssköterskor (Occupational Health Nurses).

Finansiering:

AAOHN har varit aktiva i ungefär 70 år, men det finns lokala grupper och aktiviteter som är äldre än så. Mycket av arbetet är ideellt och organisationen finansieras med hjälp av medlemsavgifter, men det finns också personer inom organisationen som lägger ner ett omfattande arbete på att söka finansiering via stiftelser och andra organisationer.

Tidskrift och information:

Workplace Health & Safety - promoting Environments conducitve to Well-being and Productivity, en tidning som utkommer en gång per månad. Innehållet är en blandning av artiklar relaterade til senaste forskningen, vad som gäller för vidareutbildning och andra aktuella och intressanta ämnen.

Career Guide - Occupational Health Nursing Profession, är AAOHN:s motsvarighet till vår kompetensbeskrivning. Skriften beskriver hela yrkesområdet, men också vad som är så speciellt med företagssköterskans kompetens i USA. AAOHN kompetensbeskrivning

Occupational Health Nurses - Healthcare Professionals Serving the Workplace, är en folder som organisationen gett ut. Foldern verkar som en kortversion och komplemet till kompetensbeskrivningen.

AAOHN definierar företagssköterskan:

Organisationen har definierat företagssköterskan och beskriver henne: as registred nurses who independently observe and assess the worker's health status whith respect to job tasks and hazards. Using their specialized experience and education, these registred nurses recognize and prevent health effects from hazardous exposures and treat workers' injuries and illnesses.