Times square New York
Time Square New York

Riksföreningens ordinarie styrelsemöte nr 4 2014

Årets sista styrelsemöte genomfördes i november

Styrelsen har, enligt stadgarna, möjlighet att förlägga ett styrelsemöte vart annat år utomlands. Denna gång gick resan till USA och New York - läs mer i medlemstidningen "Företagssköterskan" och här på webben.

Ärenden att ta ställning till...

... denna gång, har i huvudsak varit kopplade till arrangemanget av de Nationella Utbildningsdagarna 2015, men också till förberedelser inför årsbokslut. Styrelsen har i vanlig ordning uppdaterat sig kring det ekonomiska läget för föreningen och så här långt ser läget ut som det förväntade.

Många nya medlemmar:

Sedan årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag - att studenter som läser till företagssköterska ska få fritt medlemsskap första året - har tillströmningen av medlemmar tagit fart. I kommande nummer av "Företagssköterskan" kan vi hälsa 34 nya medlemmar välkomna, vilket är fler än på mycket länge. Hela 23 stycken av dem är studeranden och kommer företrädesvis Örebro, men även några från Umeå.

Styrelsen i New York utanför FN:s högkvarter

Styrelsen ser förväntansfullt fram emot att andra lärosätens studenter också tar tillfället i akt och att vi får se lika många nya medlemmar presenteras i kommande tidningar.

Få annonsörer:

Styrelsen ser tilltagande svårigheter att kunna locka annonsörer till vår fina medlemstidning. Många företag har förändrat sitt annonsbeteende och lägger största krutet på digitala medier istället för på mer traditionella tidningar. Detta blir ett avbräck för föreningen och framförallt för tidningen som helt finansieras av annonser. Styrelsen arbetar dock ivrigt för att hålla tidningen levande och tar gärna emot tips om nya och intressanta företag som skulle kunna tänkas vara intresserade av att få synas hos oss.