Jobbhälsobarometern 2017:1

Jobbhälsobarometern - ny utgåva!

Sveriges Företagshälsor har precis publicerat en ny utgåva av Jobbhälsobarometern - 2017:1.

Här kan du läsa mer om skillnader mellan män och kvinnors upplevelse av arbetsmiljön och mycket mer... På Sveriges Företagshälsors hemsida skriver man:

Upplevelsen av arbetsmiljön och känslan inför att gå till jobbet visar både på könsskillnader och åldersskillnader. Det framgår tydligt i den senaste Jobbhälsobarometern. I den årliga rapporten från Sveriges Företagshälsor framgår det att den kraftiga ökningen av upplevd psykiskt obehag inför jobbet kvarstår, framförallt för den yngre åldersgruppen upp till 30 år. För andra åldersgrupper, med något undantag, har upplevelsen av psykiska obehag inför att gå till jobbet till och med ökat.

Läs mer på Sveriges Företagshälsors hemsida