Specialistexamen

Örebro universitet får i uppdrag av fakultetsnämnden att inrätta en Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot företagssjuksköterska.

Riksföreningen för företagssköterskor har i många år arbetat för att företagssköterskan ska bli erkänd specialist med skyddad yrkestitel. Som ett led i detta har föreningen aktivt deltagit i arbetet med de "nya" utbildningarna i samband med att Arbetslivsinstitutet lades ner.

Att utbildningen förlades till universiteten runt om i landet var ett första steg mot specialistexamen. Utbildningen till företagssköterska ser idag lite olika ut, beroende på bland annat de olika universitetens upplägg av utbildningen.

Örebro Universitet har lyckats!

Örebro Universitet har varit väldigt aktiva och drivit utvecklingen av företagssköterskeutbildningen på ett mycket bra sätt och nu har de lyckats!!! Under maj månad kom så äntligen beskedet:

Inrättande av Specialistsjuksköterske-programmet - företagssjuksköterska, 60 hp, samt fastställande av utbildningsplan

Fakultetsnämnden beslutar

  • att inrätta Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot företagssjuksköterska,
  • att den engelska benämningen för Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot företagssjuksköterska blir Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Occupational Health Nurse,
  • att inrätta Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot företagssjuksköterska, 60 hp högskolepoäng (Specialist Nursing Programme – Occupational Health Nurse, 60 Credits), samt
  • att fastställa utbildningsplanen för Specialistsjuksköterske-programmet med inriktning mot företagssjuksköterska, 60 högskolepoäng inför höstterminen 2015

 

Riksföreningen för företagssköterskor säger GRATTIS! till Örebro och alla nya företagssköterskor - bra jobbat!