Riksföreningens ordinarie styrelsemöte nr 3

Höstens första ordinarie styrelsemöte är genomfört. Många punkter att ta ställning till men också en möjlghet att se över våra egna rutiner och arbetssätt

Styrelsens arbete förläggs till största delen till fritiden...

... då detta är en ideell förening, men minst 4 gånger årligen samlas hela styrelsen. Träffarna förläggs till veckoslut eftersom de flesta bara kan ta ledigt en dag (fredagen) från sitt ordinarie arbete.

Arbetet i styrelsen är intensivt och roligt

- det är många frågor som ska diskuteras, stötas och blötas innnan beslut tas. Denna gång har styrelsen exempelvis behandlat sju stipendieansökningar och ansökningar om bidrag från olika län för att arrangera länsaktiviteter för våra medlemmar.

Andra saker för styrelsen att ta ställning till...

...är exempelvis remisser på nya/förändrade direktiv, förordningar och föreskrifter från myndigheter, samt förfrågningar från våra samarbetspartners.

Styrelsen har även gått igenom utvärderingen från Nationella Utbildningsdagarna i Malmö, uppdaterat sig kring föreningens ekonomi (resultatrapporten), samt bestämt kommande teman för medlemstidningen "Företagssköterskan"