Deltagare från Levnadsvaneprojektet
Företagssköterskor och Företagsläkare samlades och talade (O)Hälsosamma matvanor

(O)Hälsosamma matvanor

Riksföreningen för företagssköterskor har tillsammans med företagsläkarna arbetat kring temat (O)hälsosamma matvanor genom det s.k. Levnadsvaneprojektet.

 Utbildningen var kostnadsfri för både företagssköterskor och företagsläkare och intresset för att delta var stort. Drygt 60 personer kom och fick därmed ta del av de senaste forskningsrönen.

Ingrid Larsson, årets dietist...

...var en av föreläsarna, tillsammans med Anette Jansson från Livsmedelsverket. Anette berättade om hur de arbetar med kostfrågor och hur vi inom företagshälsovården kan använda oss deras information. Hennes material hittar du här, men det finns också en hel del att hitta via Livsmedelsverkets hemsida.

Företagsläkarna och Svenska läkaresällskapet

...har tillsammans med dietisten Karin Kauppi tagit fram en informativ och bra broschyr "Samtal om kostvanor" som du kan ladda ner här.

hur ska vi arbeta med detta inom företagshälsovården? Vilket är en mycket berättigad fråga...

Riksföreningen för företagssköterskor återkommer

Mer information och utbildningsmaterial om kostvanor kommer att publiceras på föreningens hemsida framgent. Riksföreningen deltar i utformningen av en webbutbildning tillsammans med Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstöd. Målet är att det ska vara en utbildning öppen för alla sjuksköterskor