Kvinnors ohälsa i arbetslivet

Kvinnor är mer utsatta för ohälsa i arbetslivet...

Detta visar delrapport 2013;1 Jobbhälsobarometern från Sveriges Företagshälsor som kom nu i början av november. Läs mer på deras hemsida www.foretagshalsor.se 

Arbetsmiljöverket (AV) har under året särskilt uppmärksammat kvinnors hälsa i arbetslivet.

Uppdraget har varit att förbättra kvinnors hälsa i arbetslivet och förebygga att kvinnor slås ut på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Arbetet kommer att genomföras med hjälp av en rad förebyggande insatser.

Till att börja med vill AV öka kunskapen om hur kvinnor har det på jobbet. AV vill att arbetsgivare ska undersöka om det finns faktorer i arbetsmiljön som gör att kvinnor blir sjuka, och i så fall göra något åt dem. AV ska också se till att den forskning som finns om belastningsskador och värk i muskler och leder blir känd och använd på fältet.

Varje år kommer AV att inspektera många arbetsplatser runt om i Sverige; dels för att synliggöra kvinnors och mäns skilda arbetsförhållanden, dels för att uppmärksamma risker för belastningsskador. I satsningen ingår även utbildning för dem som inspekterar arbetsplatserna. Genom att sprida användbara metoder kan AV:s inspektörer hjälpa arbetsgivare att lättare upptäcka hälsorisker i arbetsmiljön.

Ökad jämställdhet bidrar till en bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män.

Läs mer på www.av.se

Riksföreningen för företagssköterskor uppmärksammar kvinnors hälsa i arbetslivet...

... vid kommande Nationella Utbildningsdagar som går av stapeln 2014 i Malmö. Håll utkik efter programmet - det är alldeles snart dags att anmäla sig!