Fritt medlemsskap för studenter första året!

Man behöver inte vara färdigutbildad företagssköterska för att vara medlem i föreningen... går du utbildningen är du självklart välkommen och nu bjuder vi på medlemsavgiften första året!

Riksföreningens styrelse lade fram sitt förslag till årsmötet i maj;

Styrelsen föreslog...

... att alla studenter som läser till företagssköterska och inte tidigare är medlemmar i föreningen, skall erbjudas fritt medlemskap första året. Detta är ett led i att uppmärksamma studenterna på föreningens existens och arbete, vad som händer inom företagshälsovårdsvärlden, samt naturligtvis möjligheten för studenten att knyta nya kontakter i sitt nya yrke.

Årsmötet beslutade...

... enhälligt att anta styrelsens förslag, vilket innebär att detta gäller från 2015. Styrelsen kommer att gå ut med information till samtliga anorndnare av företagssköterskeutbildningen under året, samt informera på hemsidan.

Hur gör man då?

Du som ny student ska via hemsidan skriva ut en blankett (se nedan) som din kursledare skall skriva under. Blanketten intygar att du är inskriven vid institutionen och läser till företagssköterska. Denna skickas sedan in till föreningens medlemsansvariga:

Britt-Marie Larsson - Mukka
Företagshälsan
Smedjegatan 17 B
972 33 Luleå
britt-marie.larsson-mukka@nll.se

Skriv ut blanketten här!

Vad händer?

Så fort vår medlemsansvarige i styrelsen får in din blankett, registreras du som medlem, får ett unikt medlemsnummer, samt hälsas välkommen till föreningen!