Föreningen och Almedalen

Almedalsveckan är för oss allra flesta kända som politikernas vecka, men här finns så mycket annat att se och ta del av.

Styrelsens kassör - Göte Mölleby - representerade föreningen.

Siktet var inställt främst på ett seminarium om framtidens företagshälsovård - "Stegen som kan minska ohälsan i arbetslivet".  Ett längre reportage kan man läsa om i vår medlemstidning nr 3 2014.