Arkiv

Här kan du hitta tidigare publiceringar under "Aktuellt"

 • Nu 2018 = AMM Linköping

  Riksföreningen samverkar med AMM i Linköping... föreningen anordnar därför inte egna NU-dagar 2018
 • Jobbhälsobarometern - ny utgåva!

  Senaste Jobbhälsobarometern - 2017:1 ute nu!
 • Styrelsens förslag till årsmötet

  Riksföreningen öppnar upp för direknomineringar till styrelsen och valberedningen utökas till att omfatta samtliga länsombud för att på så sätt lättare kunna identifiera intresserade företagssköterskor i hela landet.
 • Styrelsens studiebesök till New York

  Novembermörkret lystes upp av ett fantastiskt mottagande av vår systerorganisation AAOHN - American Association of Occupational Health Nurses. Vi har fått bekräftelse på att företagssköterskan är en viktig och oersättlig resurs på arbetsplatserna
 • Riksföreningens ordinarie styrelsemöte nr 4 2014

  Årets sista styrelsemöte genomfördes i november
 • Riksföreningens ordinarie styrelsemöte nr 3

  Styrelsen har bland annat svarat på remisser, beslutat om stipendier och bidrag till länsombudsträffar.
 • Föreningen och Almedalen

  Riksföreningen har besökt Almedalsveckan för första gången!
 • Ny föreskrift om Psykosocial arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverket förbereder en ny föreskrift - Föreskriften rör den psykosociala arbetsmiljön och kommer att träda i kraft under 2015.
 • Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

  Universitetskanslersämbetet - UKÄ - har genomfört en intervjustudie avseende specialistsjuksköterskor och vårdens behov.
 • Fritt medlemsskap för studenter första året!

  Man behöver inte vara färdigutbildad företagssköterska för att vara medlem i föreningen... går du utbildningen är du självklart välkommen och nu bjuder vi på medlemsavgiften första året!
 • Specialistexamen

  Äntligen blir företagssköterskan erkänd specialist!
 • Kvinnors ohälsa i arbetslivet

  Tema kvinnors hälsa...
 • (O)Hälsosamma matvanor

  (O)Hälsosamma matvanor - Intressant utbildning med chans att ta del av den senaste forskningen