Utbildningar/Konferenser

En del av riksföreningens syfte är att sprida kunskap och erfarenheter.

 Riksföreningen för företagssköterskor sprider kunskap 

 Genom att bland annat själva arrangera olika utbildningar och konferenser får våra medlemmar ny kunskap och nya erfarenheter, men vi annonserar också andra kurser intressanta inom företagssköterskans yrkesområde.

Via denna sida kan du hitta kommande utbildningar och konferenser som riksföreningen rekommenderar

Kalendarium: