Valberedningen

Många kunniga yrkesföreträdare engagerar sig

Hur går rekryteringen till föreningens styrelse till?

Styrelseledamöter i olika riksföreningar, sektioner eller nätverk är ofta mycket kunniga yrkesföreträdare som brinner för att driva utveckling och förändring och på så sätt bidra
till den professionella utvecklingen av yrkeskåren. Samtidigt innebär styrelseuppdraget ett ansvar för ekonomi, organisation och verksamheten som
kräver föreningskunskap. 

Därför är valberedningens arbete extra viktigt...

I riksföreningen för företagssköterskor jobbar valberedningen aktivt för att vi som förening ska kunna arbeta långsiktigt och systematiskt. Ett styrelseuppdrag har en mandatperiod på två år och den som efter valberedningens förslag väljs in i styrelsen har en viktig uppgift.

Här kan du läsa lite mer om: