Sekreterare
Marianne Boström, sekreterare

Sekreterare

Till mig skickar du din ansökan om stipendium...

Du kan också kontakta mig om frågor kring vår hemsida

Mina kontaktuppgifter:

Marianne Boström
Regionhälsan, Förvaltningen för Företagshälsa och tolkförmedling
Box 1613
701 16 Örebro
019-602 65 83

marianne.bostrom@regionorebrolan.se