Redaktören
Ewa Berg

Redaktör

Jag svarar på dina frågor om vår medlemstidning - allt ifrån hur man får tag på den till hur man gör när man vill publicera en artikel eller en annons

Mina kontaktuppgifter:
Arbete: Quality Care

Mejl: ewa.berg@quality-care.se