Policys rutiner och blanketter - styrelsen

Riksföreningens styrelse har, för att kunna utföra sitt uppdrag, en egen verksamhetshandbok

Handboken är ett försök att på ett strukturerat sätt beskriva de styrande dokumenten i föreningen tillsammans med rutiner/arbetsbeskrivningar. För att underlätta uppdraget finns ytterligare stöddokument - blanketter och mallar - till styrelsens förfogande.

Merparten av dokumenten är i pdf-format. Samtliga länkade dokument öppnas i nytt fönster och samtliga dokument uppdateras kontinuerligt av styrelsen.

  • Blanketter och mallar

    Mallar som exempelvis brevmallen är ett word-dokument, vilket innebär att du kan skriva i det direkt innan du själv sparar ner det på din dator. Detsamma gäller fakturamallar och förfrågningsunderlag som är exceldokument. Dokumenten uppdateras regelbundet
  • Rutiner och arbetsinstruktioner

    En rutin eller arbetsinstruktion är direkt kopplad mot de övergripande bestämmelserna (policys och riktlinjer) inom området och nedan finns beskrivna instruktioner för styrelsen. Dokumenten uppdateras regelbundet av styrelsen. Uppdraget: Tips inför ...
  • Policys och riktlinjer

    Högsta beslutande organ i föreningen är Årmötet. Här väljs ledamöter till styrelsen som består av sex ledamöter. Årsmötet 2015 beslutade att förändra stadgarna med avseende på styrelsens storlek, vilket innebär att styrelsen idag har fem ...