Föreningens ordförande
Maria Sjöberg, styrelsens ordförande

Ordförande

Riksföreningen för företagssköterskor är engagerade i ett stort antal frågor - stora som små...

Hör gärna av dig med frågor eller funderingar om föreningen eller om frågor rörande företagshälsovård.

Mina kontaktuppgifter:

Maria Sjöberg
Avonova
Klarabergsviadukten 90 DI
111 64 Stockholm
tel: 0725-395 525

maria.sjoberg@avonova.se

 

 

Ordförande har ordet

Företagssköterskan är en given samarbetspartner på arbetsplatsen och bidrar genom sin helhetssyn till bättre hälsa för den arbetsföra befolkningen

Ordförande har ordet
Ordförande Maria Sjöberg