Föreningens kassör
Göte Mölleby, styrelsens kassör

Kassör

Till mig vänder du dig med allehanda frågor om föreningen, men också om du vill veta mer om vårt internationella engageman - jag är också riksföreningens representant i FOHNEU

 

Mina kontaktuppgifter:

Arbets- och Miljömedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
019-6022471

gote.molleby@regionorebrolan.se