Riksföreningens styrelse
Riksföreningens styrelse 2018/2019

Styrelsen

Styrelsen ska verka för företagssköterskans yrkesstolthet och vara beredda på att företräda föreningens verksamhet och beskriva betydelsen av denna. Styrelsen ska bemöta och bevaka förslag, samt följa och bevaka forskning, utveckling, dokumentation och utvärdering inom arbetsmiljöområdet och av företagssköterskans yrkesfunktion

Styrelsens uppdrag:

 • Svara för föreningens ekonomi
 • Bedriva länsombudsverksamhet där de lokala nätverken är en viktig resurs
 • Kalla till minst 4 styrelsemöten per år, årsmöte och Nationella studiedagar
 • Utkomma med medlemstidningen Företagssköterskan med 4 nummer per år
 • Medverkan i programråd och projektgrupper för uveckling av företagssköterskeutbildningen
 • Utdelning av stipendier
 • Samarbeta med andra yrkesföreningar, såsom exempelvis Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening
 • Medverkan i de nordiska ländernas studiedagar
 • Delta i internationell verksamhet - FOHNEU, NORDSAM
 • Delta i verksamheter hos andra yrkesföreningar som FSF, Föreningen för arbetarskydd, m f l.

 

 

 • Föreningens ordförande

  Ordförande

  "Företagssköterskan är en självklar samarbetspartner ute på arbetsplatsen och en viktig kugge i teamet inom företagshälsovården"
 • Annonsredaktören

  Annonsredaktör

  Vill du nå ut till alla Sveriges företagssköterkor - kontakta mig för annonsering i vår medlemstidning "Företagssköterskan"
 • Föreningens kassör

  Kassör

  " Vi har mycket att vinna genom att stärka vår ställning och göra oss hörda i alla tänkbara sammanhang"
 • Medlemsansvarig

  Medlemsansvarig

  Tillsammas blir vi starka! Gå med i föreningen och påverka utvecklingen av företagssköterskans yrkesroll
 • Länsombudsansvarig

  Länsombudsansvarig

  Länsombuden - kontaktpersoner och viktiga informationskällor för alla våra medlemmar ute i landet!
 • Redaktören

  Redaktör

  Vår medlemstidning Företagssköterskan utkommer med fyra nummer per år - se till att du också får den hem i brevlådan!
 • Sekreterare

  Sekreterare

  Företagssköterskan ska kunna hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer - det kräver att vi håller oss uppdaterade både inom vårt eget verksamhetsområde och om vad som händer ute i världen