Stipendier

Stipendierna ska främja forskning och utveckling inom arbetsmiljöns- och företagshälsovårdens område.

Vem kan söka stipendium?

Den som i minst två år varit medlem i Riksföreningen för företagssköterskor och är verksam inom riksföreningens verksamhetsområde eller specialitet, kan söka stipendium ur föreningens stipendiefond

Stipendiefonden förvaltas av Riksföreningens styrelse.

Skriftlig ansökan om stipendium ställs till Riksföreningens styrelse senast den 31 januari för våren och sommarens aktiviteter, alternativt senast den 31 augusti för höstens ansökningar.

Stadgar för fonden erhålls från styrelsens sekreterare eller från Länsombudet. Du kan göra din ansökan direkt på nätet via länken nedan.

Styrelsen utser stipendiater och styrelsens beslut kan inte överklagas.

Relaterad information

Riktlinjer för stipendier

 

Stipendieansökan

Stipendieansökan
Föreningens logga

Sök Resestipendium!

Nu har du som medlem i Riksföreningen för företagssköterskor möjlighet att träffa Europeiska kollegor - sök stipendium!

Sök Resestipendium!
Vy över Budapest