Samarbetspartners

Riksföreningen för företagssköterskor samarbetar både nationellt och internationellt med organisationer som arbetar inom vårt verksamhetsområde.

Samarbetet kan bestå i allt från att samarrangera konferenser och sprida information, påverkan i utvecklingen av nya utbildningar och bidra som referensgrupp i olika utredningar, till att verka för att sprida kunskap om företagssköterskans kompetens både inom landet och internationellt.

Några av våra samarbetspartners är:

  • Svensk Sjuksköterskeförening
  • Vårdförbundet
  • Sveriges Företagshälsor
  • Företagsläkarföreningen
  • Arbets- och miljömedicinska klinikerna
  • Universitet och högskolor
  • FAS; Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap
  • Folkhälsoinstitutet