Ledare

Här publicerar vi medlemstidskriftens ledarsida

 • Mer fokus på livsstil

  Det finns ett stort behov av att förebygga sjukdomar och förhindra att de överhuvudtaget bryter ut - läs ordförandes senaste ledare!
 • Hur mår vi på våra arbetsplatser?

  Varje steg räknas i kampen för att förebygga ohälsa - läs ordförande Maria Sjöbergs ledare i senaste numret av medlemstidningen Företagssköterskan!
 • Hot och våld - ett allvarligt arbetsmiljöproblem

  Vart tredje hot- och våldsbrott sker på arbetsplatsen. Läs ordförandes senaste ledare från medlemstidskriften Företagssköterskan!
 • Vi måste stå mer för att förebygga ohälsa

  Digitaliseringens utveckling leder troligen till att vi blir mer och mer stillasittande...
 • Digitalisering håller på att förändra våra liv

  En sak är säker - vårt arbete som företagssköterskor kommer att bli än viktigare i framtiden!
 • Tillsammans kan vi förändra och påverka

  Läs första ledaren skriven av Riksföreningens nya ordförande!
 • Ett stort TACK och lycka till!

  "Åldras är som att bestiga ett berg, man blir lätt andfådd men utsikten är bättre!"
 • Mobbing ett växande hälsoproblem (Företagssköterskan nr 1 2017)

  Chefen och arbetshälsan Vi vet att mobbing är ett växande problem. Ju värre mobbingen är desto vanligare är det att chefen är inblandad, säger Stefan Blomberg, psykolog och specialiserad på mobbing på jobbet. Även Arbetsmiljöverket säger att ohälsotalen ...
 • Målet är ett friskt och hållbart arbetsliv (FS nr 4 2016)

  Med gemensamma krafter När jag läser i "Dagens Samhälle" står det att Arbetsgivaren är nyckeln i arbetet mot ohälsan och Regeringen har ju sjösatt breda åtgärdsprogram för att få ner sjuktalen, men ska vi lyckas måste vi arbeta tillsammans - Försäkri
 • Sommaren är kort (FS nr 3 2016)

  "Sommaren är kort" Så sjunger Tomas Ledin i en för många av oss välkänd låt... men om man som mig och min make, lyckas kombinera den korta tiden med egen skön avkopplande ledighet så blir det så bra.. så bra! De flesta av er är väl tillbaka i vardagslunke