Länsombuden diskuterar framtida aktiviteter

Länsombudsdagar

Länsombuden träffas varje höst för nätverkande, kompetensutveckling och information från styrelsen.

Länsombudsdagarna är en "lunch till lunch" övning en helg i november varje år.

De länsombud som under året genomfört minst en aktivitet i sitt län får delta utan kostnad.

Information och nätverkande:

Detta är ett bra tillfälle för styrelsen att vidarebefordra lite av den information som länsombuden därefter delger alla medlemmar ute i landet, som komplement till andra informationskanaler. Länsombuden har också möjlighet att delge varandra sina erfarenheter, frågor och funderingar.

Kompetenshöjande aktiviteter:

På varje träff ingår en del kompetensutveckling. I spalten här bredvid kommer vi att försöka lägga det utbildningsmaterial som vi får lov att publicera från våra föreläsare.

Inspiration:

Förutom information och kompetensutveckling brukar träffen också innehålla någon form av inspirerande aktivitet.

Tidigare års Länsombudsträffar - läs mer nedan!

Riksföreningens länsombud lär mer mer om...

Länsombuden har senaste kunskapen om hur fysisk aktivitet kan hjälpa dig bli smartare!

Riksföreningens länsombud lär mer mer om...

Riksföreningens länsombud träffas i Stockholm

Riksföreningens länsombud lär mer om Hälsoinsatser på arbetsplatsen - en kostnad eller investering?

Riksföreningens länsombud träffas i Stockholm