Kontaktombud

Riksföreningens verksamhet ute i landet sköts av kontaktombud från norr till söder.

Kontakombuden är viktiga kuggar i informationsflödet ut till våra medlemmar

 Kontaktombuden ordnar träffar och utbildningstillfällen, samt bidrar tillsammans med styrelsen till att sprida kunskap om föreningen och vår verksamhet.

Kontaktombudets uppgift är att:

 1. Vara samordnare av de lokala nätverkens verksamheter
 2. Vara kontaklänk mellan Riksföreningens styrelse och de lokala nätverkens medlemmar genom att framföra medlemmarnas synpunkter till styrelsen, delge medlemmarna information från styrelsen, samtvara postmottagare för det lokala nätverket
 3. Ta kontakt med na företagssköterskor för att förmedla information om Riksföreningen och lokala nätverkets arbete.
 4. Informera om Företagssköterskans kompetensbeskrivning, Riksföreningens stadgar och hemsida
 5. Ordna informationsträffar och fortbildning 1-2 gånger per år för medlemmarna, i syfte att främja företagssköterskans yrkesroll

 • Foto - kontaktombud i Halland Ingrid Lennartsson

  Halland

  Jag är ditt kontaktombud i Halland!
 • Bohuslän

  Är du företagssköterska i Bohuslän? Kontakta mig!
 • Fotografi av kontaktombudet i Jämtland, Lena Olsson

  Jämtland

  Jag är ditt kontaktombud i Jämtland! I mitt arbete som företagssköterska tycker jag att det mesta är intressant
 • Jönköping

  Jag är ditt kontaktombud i Jönköping!
 • Foto av kontaktombud i Skaraborg, Linda Nilsson

  Skaraborg

  Det bästa med mitt jobb är att vi hela tiden lär oss nya saker, man vet aldrig från dag till dag vad vi ställs inför.
 • Kontaktombud i Norrbotten

  Norrbotten

  Vi arbetar med ständiga förbättringar och filar på gemensamma arbetssätt!
 • Foto på kontaktombudet i Skåne, Ingrid Ekelund

  Skåne

  Vår yrkesroll är ofta ganska ensam och mina bästa yrkesråd har jag ofta fått via mina kollegor och jag hoppas att även jag kan ge mina kollegor det tillbaka.
 • Foto på kontaktombudet i Stockholm, Irene Vouti Karlsson

  Stockholm

  Jag är ditt kontaktombud i Stockholm!
 • Kontaktombud Södermanland

  Södermanland

  Jag är ditt kontaktombud i Södermanland!
 • Foto på kontaktombud i Uppsala, Barbro Arvidson

  Uppsala

  Jag är ditt kontaktombud i Uppsala!
 • foto kontaktombudet i västerbotten, Monica Burström

  Västerbotten

  Jag är ditt kontaktombud i Västerbotten tillsammans med Kristina Fällman!
 • Foto på kontaktombudet i Västmanland, Susanne Öhlén

  Västmanland

  Jag är ditt kontaktombud i Västmanland!
 • Christina Wendeblad von Scheele

  Älvsborg

  Jag är ditt kontaktombud i Älvsborg!
 • Foto på Kontaktombudet i Örebro, Annette Ericsson

  Örebro

  Att ha kontakt med övriga företagssköterskor i länet och få vara med att ordna träffar så att information och "matnyttigheter" sprids vidare är både intressant och roligt. Nätverkande är bra, man lär sig så mycket av varandra.
 • Rutiner och blanketter LO

  Handboken är ett försök att på ett strukturerat sätt beskriva de styrande dokumenten i föreningen tillsammans med rutiner/arbetsbeskrivningar. För att ytterligare underlätta uppdraget finns ytterligare stöddokument - blanketter och mallar - till länsombud