Sköterska på Mount Sinai Hospital hälsar välkommen
Foto: M Ståhl

Internationellt möte med kollegor

Styrelsen träffade kollegor vid Mount Sinai Hospital - Occupational Medicin

I oktober 2014 genomförde styrelsen ett studiebesök till New York, USA. Kollegialt möte i New YorkHär träffade vi kollegor som arbetade med det omskrivna och berömda World Trade Center Program. Ett program som både forskar kring och tar hand om personer som drabbats av framförallt luftvägsrelaterade besvär efter terrorattacken för dryga tio år sedan.

Vi fick möjlighet att lyssna på olika professioners erfarenheter både från det akuta skedet och från det långa efterarbete som pågått.

Mer information finns tills vidare  i vår medlemstidning nr 1 2015, men kommer också att publiceras här framgent.