Professionell utveckling

Utbildningen bygger vidare på den legitimerade sjuksköterskans grundkunskaper. Det innebär en fördjupning av kunskaper och färdigheter, samt ytterligare utveckling av sjuksköterskans förmåga att självständigt integrera och använda sina kunskaper

Grundnivå:

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Yrkesexamen: Sjuksköterskeexamen Kandidatexamen i omvårdnad / vårdvetenskap / medicinsk vetenskap


Avancerad nivå I:

Utbildning till företagssköterska 0-60 hp Yrkesexamen: Specialistsjuksköterska inom företagshälsovård Magisterexamen i omvårdnad / vårdvetenskap / medicinsk vetenskap

Avancerad nivå II:

Utbildning till företagssköterska 61-120 hp Masterexamen i omvårdnad/ vårdvetenskap / medicinsk vetenskap


Forskarnivå I:

Forskarutbildning 120 hp Licentiatexamen / halvtidskontroll i omvårdnad / vårdvetenskap / medicinsk vetenskap


Forskarnivå II:

Forskarutbildning 120 hp Doktorsexamen i omvårdnad / vårdvetenskap / medicinsk vetenskap

 

Företagssköterskan ska kunna hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. Efter utbildningen ska företagssköterskan ha de fördjupade kunskaper som krävs för sin yrkesverksamhet, vilket ställer stora krav på självständighet, förmåga att arbeta i team, men också på forsknings- och utvecklingsarbete.