Ledarskap

Företagssköterskan ska planera, utveckla och leda omvårdnadsarbete

Företagssköterskan skall ha fördjupad kunskap för att:

  • samarbeta med organisationer, myndigheter och andra aktörer
  • arbeta tvärprofessionellt och leda teamet
  • samverka och förstå andra yrkesprofessioners ansvar och tillvarata teamets samlade kompetens
  • kommunicera med medarbetare och kunder
  • hantera konflikter på arbetsplatsen
  • analysera behov, marknadsföra tjänster och teckna avtal med kunder
  • tillämpa och delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • utforma verksamhetsmål och göra regelbundna uppföljningar av verksamhetens resultat och effekter kopplat till den kontext man befinner sig i
  • tolka och analysera samband mellan företagshälsovårdens insatser och samhällsekonomin