Forskning, Utveckling och Utbildning

Företagssköterskan ska initiera, medverka vid och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete både inom FHV och övergripande inom arbetsmiljöområdet

Företagssköterskan skall ha fördjupad kunskap för att:

  • Företagssköterskan ska genomföra och dokumentera resultat samt identifiera samband mellan ohälsa och arbetsmiljö
  • medverka i och även kunna leda utvärderingar av utförda insatser
  • leda kvalitets- och förbättringsarbete
  • bedöma och tillämpa evidensbaserade forskningsresultat inom arbetsmiljöområdet