Företagssköterskans kompetensområde

Företagssköterskan har, liksom alla legitimerade sjuksköterskor, omvårdnad som sitt specialområde.

Företagssköterskans arbete utgår från att främja god arbetslivsutveckling som medför hälsa och säkerhet för den anställde.

Arbetet sker systematiskt och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och mångkulturell kompetens, allt med utgångspunkt från arbetslivets speciella krav.

Hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen och Lagen om yrkesverksamhet inom Hälso- och sjukvårdens områden styr företagssköterskans arbete. Företagssköterskan ska inom sin yrkesutövning följa och tillämpa de författningar, föreskrifter och andra regler som gäller i arbetet.

Fyra specifika vetenskapsfält som är centrala för företagssköterskan:

  • Omvårdnad och arbetsmedicin
  • Forskning, Utveckling och Utbildning
  • Ledarskap
  • Professionell utveckling

Företagssköterskan skall utifrån fördjupad kunskap och förståelse besitta kunskaper inom vart och ett av de specifika områdena.

Relaterad information

Företagssköterskans kompetensbeskrivning

Omvårdnad och arbetsmedicin

Omvårdnad och arbetsmedicin

Forskning, Utveckling och Utbildning

Forskning, Utveckling och Utbildning

Ledarskap

Ledarskap

Professionell utveckling

Professionell utveckling