Årets Länsombud

Riksföreningens verksamhet ute i landet sköts av ett länsombud i varje län från norr till söder.

Utnämningen till Årets Länsombud är styrelsens sätt att uppmärksamma särskilt verksamma och aktiva länsombud. En hederstitel där priset delas ut i samband med de årligt återkommande Nationella Utbildningsdagarna.

Några av länsombudets uppgifter är att:

1. Vara samordnare av de lokala nätverkens verksamheter

2. Vara kontaktlänk mellan Riksföreningens styrelse och det lokala nätverkets medlemmar genom att:
– framföra medlemmarnas synpunkter till styrelsen
– delge medlemmarna information från styrelsen
– vara postmottagare för det lokala nätverket

3. Ta kontakt med nya företagssköterskor för att förmedla information om Riksföreningens och det lokala nätverkets arbete. Samtidigt dela ut
– stadgar för riksföreningen
– kompetensbeskrivning för företagssköterskor
– informera om Riksföreningens hemsida

4. Ordna informationsträffar och fortbildning1-2 gånger/år för våra medlemmar, i syfte att främja företagssköterskans yrkesroll.